Regulamin

Prosimy o przestrzeganie poniższego Regulaminu. Niezastosowanie się do reguł panujących w obiekcie skutkować będzie konsekwencjami zawartymi w regulaminie.

 1. Ceny obowiązujące w Hostelu podane są w PLN i zawierają 8% podatek VAT.
 2. Ceny zależą od sezonu, ilości dostępnych miejsc w Hostelu oraz różnego rodzaju pokoi i promocji.
 3. Gości obowiązują ceny, które są publikowane i potwierdzane w momencie dokonywania rezerwacji.
 4. W „M Hostel” doba Hostelowa rozpoczyna się od godz.14:00 i trwa do godz.11:00 dnia następnego.
 5. Informujemy iż Goście, którzy nie opuszczą pokoi do godz. 11:00 zostaną obciążeni opłatą 20 PLN za każdą godzinę przedłużenia pobytu do godziny max. 13:00. Po tej godzinie Goście zostaną obciążeni kosztem pobytu kolejnej doby.
 6. Przy meldowaniu się w Hostelu niezbędne jest okazanie do wglądu dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).
 7. Recepcja jest czynna od Pon – Sob od 9:30 – 20:00,  Niedziela od 9:30 – 17:00.
 8. Przyjmowanie Gości jest od godziny 14:00 do godziny 20:00, w Niedzielę od godziny 14:00 do godziny 17:00 w dniu rezerwacji.
 9. Cisza nocna zwyczajowo trwa od godziny 21:30 do 6:00
 10. Opłata za rezerwację/pobyt pobierana jest przy zameldowaniu się Gościa (przed rozpoczętą się dobą Hostelową)
 11. Jeśli Gość chce za rezerwacje zapłacić przelewem na konto musi wcześniej wysłać zapytanie na adres e-mail Hostelu mhostelgliwice@gmail.com
 12. Osoba wynajmująca podczas pobytu w pokoju i na terenie obiektu odpowiada za poniesione przez Siebie szkody.
 13. Odpowiedzialność za osoby odwiedzające ponoszą zameldowani Goście.
 14. W przypadku naruszenia pkt. 12 Gość zostanie obciążony opłatą 100% za nocleg od każdej osoby przebywającej, a niezameldowanej.
 15. Nie ma możliwości przekazania pokoju/łóżka hostelowego osobom trzecim nawet, jeśli nie upłynął jeszcze okres, za który Gość uiścił opłatę.
 16. Zakaz przestawiania mebli w pokojach, zmieniania konfiguracji pokoju.
 17. W przypadku nie opuszczenia w dniu wyjazdu pokoju/łóżka do godz. 11:00, a pokój ten/łóżko jest zarezerwowane dla następnych Gości, obsługa hostelu ma prawo wejść do pokoju bez obecności Gościa, spakowania jego rzeczy oraz umieszczenia ich w przechowalni bagażu.
 18. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku hostel zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego zatrzymania opłaty należnej za pobyt Gościa.
 19. Na terenie hostelu oraz na korytarzu w całym budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W przypadku złamania tego zakazu i włączenia się alarmu przeciwpożarowego Goście będą obciążani kosztami nieuzasadnionego wezwania Straży Pożarnej.
 20. Zachowanie Gości, które zakłóca pobyt osób trzecich i narusza Regulamin będzie skutkowało wyproszeniem Gościa z obiektu. Pobrana wcześniej opłata za pobyt nie będzie podlegać zwrotowi.
 21. Za GŁOŚNE lub NIESTOSOWNE zachowanie się Gościa podczas ciszy nocnej Gość zostanie WYPROSZONY z Hostelu bez zwrotu kwoty opłaconej za pobyt.
 22. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używanie otwartego ognia. Za nieprzestrzeganie zakazu palenia gość obciążony zostanie karą pieniężną w wysokości 300 PLN.
 23. Zabronione jest używanie grzałek, czajników, żelazek i innych podobnych urządzeń niebędących własnością obiektu.
 24. Wszelkiego rodzaju usterki zauważone w pokoju prosimy zgłaszać tuż po zameldowaniu się. Wszelkie niezgłoszone zniszczenia obciążą materialnie Gościa.
 25. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenia wyposażenia w pokojach i obiekcie.
 26. W przypadku utraty klucza pobierana jest opłata 100 PLN za każdy klucz.
 27. Nie ponosimy odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pokojach i łazienkach.
 28. Nie ponosimy odpowiedzialności za awarie i ich skutki niezależne od nas.
 29. Sprzątanie pokoju i łazienki Gościa maksymalnie raz na 4 dni.
 30. Sprzątnie pokoju i łazienki oraz wymiana pościeli na życzenie Gościa przed upływem 4 dni wiąże się z dodatkową opłatą (sprzątanie pokoju i łazienki – 30 PLN, zmiana pościeli – 20 PLN, wymiana ręczników – 10 PLN)
 31. Przy dłuższych pobytach wymiana pościeli raz w tygodniu.
 32. W przypadku braku anulowania rezerwacji i niepojawienia się Gościa zostanie on obciążony kwotą za pierwszą dobę pobytu.
 33. Nie przechowujemy rzeczy pozostawionych przez Gości w Hostelu.
 34. Nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione przez Gości w Hostelu.
 35. Rzeczy pozostawione powyżej 7 dni zostają przekazane do biura rzeczy znalezionych w Gliwicach.
 36. Hostel może obciążyć Gościa który pozostawi rzeczy w pokoju kwotą za każdy dzień wynajmu pokoju.
 37. Nie serwujemy posiłków.
 38. Wystawiamy fakturę VAT.
 39. Pobyt zwierząt domowych nie jest możliwy.
 40. W HOSTELU JEST ZAKAZ URZYWANIA GRZEJNIKÓW, KLIMATYZATORÓW WE WŁASNYM ZAKRESIE – ZA UŻYWANIE TEGO TYPU SPRZĘTÓW GOŚĆ ZOSTANIE OBCIĄŻONY KWOTĄ 500 ZŁ KARY.
 41. W HOSTELU JEST CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW WSZELKIEGO RODZAJU (TYTOŃ, PAPIEROS ELEKTRONICZNY, IQOS, ITP.)

 

 

WARUNKI REZERWACJI:

 1. Przy dokonywaniu rezerwacji w odległych terminach przez Gości wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości ok. 50% kwoty całej rezerwacji. Pozostała kwota zostaje pobrana w dniu zameldowania się Gośia.
 2. Przy dokonywaniu rezerwacji dla grup warunki płatności mogą być ustalane indywidualnie dla każdej grupy.
 3. Złożenie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem hostelu.
 4. Rezerwacja jest potwierdzona w momencie wpływu na konto hostelu zaliczki bądź całej kwoty rezerwacji.
 5. Wpłaty za rezerwacje należy dokonywać na konto:
  Bank Santander 32 1090 1766 0000 0001 3064 2094
  M Hostel Mariola Wasilewska ul. Toszecka 192 44-109 Gliwice
 6. W tytule przelewu prosimy o podanie nazwiska, na które jest dokonana rezerwacja oraz terminu pobytu.
 7. Hostel akceptuje karty płatnicze Visa, Visa Electron, Visa zbliżeniowy, MasterCard MasterCard Electronic, MasterCard PayPass, Maestro, Maestro PayPass, V Pay, JBC, Blik, (Pay By Card In Your Currency – DCC – Dynamic Currency Conversion).
 8. Płatność PayU na głównej stronie Hostelu w zakładce „Rezerwuj Pokój”
 9. Przy płaceniu kartą podanie numeru i daty ważności jest równoznaczne ze zgodą na pobranie należności za rezerwacje.

 

 

WARUNKI ANULACJI REZERWACJI:

 1. Dla Gości indywidualnych – w przypadku anulowania rezerwacji do 5 dni przed przyjazdem nastąpi całkowity zwrot wpłaconej zaliczki bądź kwoty rezerwacji.
 2. Po upływie tego terminu zwrot zaliczki nie będzie możliwy.
 3. W przypadku niestawienia się w hostelu w dniu rozpoczęcia rezerwacji hostel zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za pierwszą dobę Hostelową oraz skasowania rezerwacji na pozostałe noce o ile nie otrzyma od Gościa informacji o późniejszym przyjeździe.
 4. Dla osób rezerwujących więcej niż 3-4 pokoje – warunki anulacji będą ustalane indywidualnie dla każdej grupy.
 5. W przypadku płatności kartą hostel zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o 10%.